Vores vision

Vision for BoligFonden LIAB

avatar

Vores vision er at levere boliger der på alle måder tager hånd om samfundsudfordringerne – f.eks. med et meget lavere fodaftryk både klima- og volumenmæssigt, men fuldt indrettet til livsglæde og moderne kommunikation. Boligerne er klar til selv de mest uforudsigelige forandringer – f.eks. med mulighed for produktion hvor end containere kan shippes fra og til, samt stor mobilitet for selv de færdige byggerier som kan flyttes på få måneder, men som alligevel har levetider på 60+ år og en transportomkostning lavere end andre byggerier.

Den byggetekniske vision er allerede ført profitabelt ud i verden af LIAB FLEXHOMES, i det meste af det nu efterhånden sluttende årti. Nu kommer vi til den samfundsmæssige. BoligFonden LIAB tilføres nye, stærke kompetencer indenfor bæredygtighed fra den almennyttige tænketank SamfundsTanken – ikke blot skal boligerne

være gode for beboerne og bruge mindst mulig plads, vi opfører dem nu over kommunale parkeringspladser, så ingen ekstra kvadratmeter grønt mistes i byerne. Vi tilføjer planter og regnvandsoptag med vores grønne tage, og bilerne holdes kølige i varmen og fri for sne om vinteren, så mindre energi skal bruges på dem, ligesom elbiler i mange tilfælde vil kunne oplade direkte fra solceller og vindmøller på vores bygninger.

Selvom vi ingen væsentlig plads tager på jorden med byggerierne på søjler, betaler vi ejerne (ofte kommunen eller staten) for leje af p-pladsen, så lokalsamfundet også er en del af den cirkulære forretning. Alligevel giver dette samarbejde stadig boliger billige nok til, at enhver kan få en lejlighed tæt på studiet, uanset om man ønsker at bo alene eller sammen, og vi aftaler lejeniveauet med Lejernes Landsorganisation, så vi er sikre på, at selv svage stemmer høres.