BoligFonden LIABs Certificeringer

Bæredygtigt byggeri er intet værd uden en bæredygtighedscertificering

“Et byggeri kræver mange ressourcer under opførelsen, og den færdige bygning vil gennem sin levetid påvirke miljøet og de mennesker, der færdes i den. Når bygningen er i brug, vil den fx kræve energi til driften, og når den engang skal rives ned, er det store materialemængder, der skal fjernes.

Det er vigtigt at tænke bæredygtighed ind fra starten ved nybyggeri eller renoveringsopgaver. Det er der allerede mange, der gør, og efterspørgslen på bæredygtigt byggeri stiger støt. Det sender et signal om ansvarlighed – og så kan der være god økonomi i det.

Der findes i dag flere certificeringsordninger, der hver giver deres bud på, hvordan bæredygtighed i byggeri kan måles. I Danmark har Green Building Council valgt, at vi skal lægge os op ad den tyske certificeringsordning, DGNB.

DGNB blev introduceret i 2009 og er dermed en forholdsvis ny ordning. Systemet er baseret på tre ligeværdige søjler i form af social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, der alle tre vægter lige meget. Hertil kommer en ana-lyse af den procesmæssige og tekniske kvalitet. LIAB Flexhomes, som er BoligFonden LIABs leverandør, har siden 2014 kun leveret boligmoduler som er certificeret DGNB og CE mærket. Bæredygtigt byggeri er intet værd uden en bæredygtighedscertificering."

af Henrik Fred Larsen, PhD i livscyklusanalyse ved DTU

avatar